Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/78

Սկիզբ: 15.11.2019 17:04:53 / Ավարտ: 15.11.2019 17:06:05

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/75

Սկիզբ: 15.11.2019 17:01:53 / Ավարտ: 15.11.2019 17:03:37

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/77

Սկիզբ: 14.11.2019 17:32:10 / Ավարտ: 14.11.2019 19:18:39

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/77

Սկիզբ: 14.11.2019 17:17:16 / Ավարտ: 14.11.2019 17:24:59

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/83

Սկիզբ: 14.11.2019 16:38:29 / Ավարտ: 14.11.2019 17:05:46

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/83

Սկիզբ: 14.11.2019 15:34:26 / Ավարտ: 14.11.2019 16:32:24

ՍՑ-ԼՕ-2019/183

Սկիզբ: 14.11.2019 15:11:20 / Ավարտ: 14.11.2019 15:13:41