Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ՍՑ-ՆԳ-2020/150

Սկիզբ: 05.08.2020 10:22:00 / Ավարտ: 05.08.2020 10:23:50

ՍՑ-ՆԳ-2020/149

Սկիզբ: 05.08.2020 10:04:49 / Ավարտ: 05.08.2020 10:06:15

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/87

Սկիզբ: 04.08.2020 14:35:08 / Ավարտ: 04.08.2020 14:42:59

ԳԲՔԱ-ՆԳ-2020/65

Սկիզբ: 04.08.2020 10:33:15 / Ավարտ: 04.08.2020 10:52:53

ԳԲՔԱ-ՆԳ-2020/62

Սկիզբ: 04.08.2020 10:28:25 / Ավարտ: 04.08.2020 10:30:11

ԳԲՔԱ-ՆԳ-2020/66

Սկիզբ: 04.08.2020 10:16:06 / Ավարտ: 04.08.2020 10:23:52

ԳԲՔԱ-ՆԳ-2020/63

Սկիզբ: 04.08.2020 10:03:52 / Ավարտ: 04.08.2020 10:09:01